شبکه در یونیتی سبک تکن

[ad_1]

سلام.دوستان.کسی میدونه چطوری میتونم یه اتاق شبکه درست کنم بتونم افرادی رو که میشناسم رو وارد کنم داخلش.بازی که میخوام بسازم سبکه تکنه و دوستام با چهرهای خودشون میان تو بازی و مبارزه میکنیم.ممنون.

[ad_2]

لینک منبع

شبکه در یونیتی سبک تکن

[ad_1]

سلام.دوستان کسی میدونه چه طور میشه مثلا یه اتاق تحت شبکه درست کرد که فقط افرادی که میشناسی بیان توی این اتاق و باهم بازی کنیم بازی که میخوام درست کنم سبک تکنه و میخوام دوستام با چهرهای خودشون بیان و باهم مبارزه کنیم.

[ad_2]

لینک منبع